ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 47696 | Fide: 25861123 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1626 45
2023Α 1468 13
2022B 1482 14
2022A 1368 18
2021B 1342 41
2021A 1352 0
2020B 1352 13
2020A 1276 17
2019B 1222 15
2019A 1290 12
2018B 1188 20
2018A 1040 22
2017B 1094 22
2017A 953 14
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -