ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 47711, Fide: 25861441

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1144 14
2020A 1222 10
2019B 1156 27
2019A 1040 9
2018B 962 24
2018A 886 11
2017B 853 7
2017A 871 6
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -