ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 47712 | Fide: 25861239 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 955 0
2022A 955 0
2021B 955 0
2021A 955 0
2020B 955 0
2020A 955 0
2019B 955 0
2019A 955 0
2018B 955 0
2018A 955 28
2017B 1027 5
2017A 1019 4
2016B 964 11
2016A - 3
2015B - 0
Παλαιότερα -