ΣΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 47714 | Fide: 25861190 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1281 26
2023Α 1298 16
2022B 1291 14
2022A 1374 21
2021B 1271 28
2021A 1419 0
2020B 1419 7
2020A 1409 9
2019B 1338 22
2019A 1176 19
2018B 1040 21
2018A 1039 25
2017B 957 11
2017A 936 14
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -