ΣΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 47714, Fide: 25861190

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1419 7
2020A 1409 9
2019B 1338 22
2019A 1176 19
2018B 1040 21
2018A 1039 25
2017B 957 11
2017A 936 14
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -