ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 47716 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 872 0
2023B 872 0
2023Α 872 0
2022B 872 0
2022A 872 0
2021B 872 0
2021A 872 0
2020B 872 0
2020A 872 0
2019B 872 0
2019A 872 0
2018B 872 0
2018A 872 0
2017B 872 0
2017A 872 0
2016B 872 0
2016A 872 4
2015B - 0
Παλαιότερα -