ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 47724 | Fide: 25862723 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 871 0
2023Α 871 0
2022B 871 0
2022A 871 0
2021B 871 1
2021A 852 0
2020B 852 0
2020A 852 2
2019B 832 0
2019A 832 0
2018B 832 9
2018A 866 10
2017B 830 22
2017A 830 9
2016B 830 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -