ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 47741 | Fide: 25860780 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1144 0
2022B 1144 0
2022A 1144 0
2021B 1144 0
2021A 1144 0
2020B 1144 0
2020A 1144 0
2019B 1144 0
2019A 1144 0
2018B 1144 0
2018A 1114 2
2017B 1095 0
2017A 1095 7
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -