ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Η/Γ: 10/1970, ΕΣΟ: 47745 | Fide: 25831399 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 951 0
2023Α 951 0
2022B 951 0
2022A 951 0
2021B 951 0
2021A 951 0
2020B 951 0
2020A 951 0
2019B 951 0
2019A 951 0
2018B 951 4
2018A 1013 9
2017B 1047 4
2017A 1137 11
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -