ΙΣΣΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 47759, Fide: 25891081

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 970 1
2021A 979 0
2020B 979 0
2020A 979 3
2019B 918 9
2019A 980 19
2018B 963 3
2018A 935 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -