ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 47788 | Fide: 25866893 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 978 0
2022A 978 0
2021B 978 0
2021A 978 0
2020B 978 0
2020A 978 0
2019B 978 0
2019A 978 0
2018B 978 0
2018A 978 0
2017B 978 0
2017A 978 0
2016B 978 0
2016A 978 1
2015B - 0
Παλαιότερα -