ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 47808 | Fide: 25873059 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1030 1
2022B 1033 7
2022A 1040 3
2021B 1038 3
2021A 1030 0
2020B 1030 9
2020A 1033 10
2019B 1002 15
2019A 1020 13
2018B 1062 7
2018A 1061 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -