ΣΙΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 47853 | Fide: 25866966 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 972 0
2022B 972 0
2022A 972 0
2021B 972 0
2021A 972 0
2020B 972 0
2020A 972 0
2019B 972 0
2019A 972 12
2018B 997 4
2018A 1021 8
2017B 968 0
2017A 968 13
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -