ΓΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 01/1966, ΕΣΟ: 47856, Fide: 25880764

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1113 0
2020B 1113 0
2020A 1113 4
2019B 1134 0
2019A 1134 7
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι