ΓΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 01/1966, ΕΣΟ: 47856 | Fide: 25880764 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1113 0
2023Α 1113 0
2022B 1113 0
2022A 1113 0
2021B 1113 0
2021A 1113 0
2020B 1113 0
2020A 1113 4
2019B 1134 0
2019A 1134 7
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι