ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 47862, Fide: 25875264

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι