ΠΟΡΙΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 47865 | Fide: 25867385 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1154 0
2023B 1154 0
2023Α 1154 0
2022B 1154 0
2022A 1154 0
2021B 1154 0
2021A 1154 0
2020B 1154 0
2020A 1154 7
2019B 1067 4
2019A 1058 12
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι