ΖΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1972, ΕΣΟ: 47869, Fide: 25871692

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1093 0
2020A 1093 0
2019B 1093 0
2019A 1093 0
2018B 1093 0
2018A 1093 0
2017B 1093 0
2017A 1093 0
2016B 1093 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -