ΚΕΝΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 47906 | Fide: 25849832 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 995 0
2023Α 995 2
2022B 1008 1
2022A 1021 6
2021B 1050 0
2021A 1050 0
2020B 1050 0
2020A 1050 7
2019B 948 0
2019A 948 4
2018B 961 0
2018A 961 6
2017B 985 0
2017A 985 6
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -