ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/1996, ΕΣΟ: 47925 | Fide: 25862405 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1076 0
2022A 1076 0
2021B 1076 0
2021A 1076 0
2020B 1076 0
2020A 1076 0
2019B 1076 0
2019A 1076 0
2018B 1076 0
2018A 1076 0
2017B 1076 0
2017A 1076 2
2016B 1058 0
2016A 1058 9
2015B - 0
Παλαιότερα -