ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 47937 | Fide: 25872265 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 953 0
2023Α 953 0
2022B 953 5
2022A 935 6
2021B 895 0
2021A 895 0
2020B 895 0
2020A 895 6
2019B 848 6
2019A 910 17
2018B - 4
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -