ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 47937, Fide: 25872265

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 895 0
2020A 895 6
2019B 848 6
2019A 910 17
2018B - 4
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -