ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 47941 | Fide: 25875833 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1169 0
2023Α 1169 0
2022B 1169 0
2022A 1169 0
2021B 1169 0
2021A 1169 0
2020B 1169 2
2020A 1211 6
2019B 1181 6
2019A 1125 16
2018B 985 0
2018A 985 8
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι