ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 47959 | Fide: 25858360 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1319 19
2023Α 1313 17
2022B 1277 0
2022A 1277 13
2021B 1239 24
2021A 1283 0
2020B 1283 0
2020A 1283 3
2019B 1248 25
2019A 1037 9
2018B 909 10
2018A 931 12
2017B 953 9
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -