ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/1984, ΕΣΟ: 48047 | Fide: 25866435 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1103 0
2022A 1103 0
2021B 1103 0
2021A 1103 0
2020B 1103 0
2020A 1103 5
2019B 1102 0
2019A 1102 6
2018B 1124 4
2018A 1057 1
2017B 1060 1
2017A 1051 6
2016B 1085 14
2016A - 0
Παλαιότερα -