ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48068 | Fide: 25874390 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1576 33
2023Α 1412 5
2022B 1396 11
2022A 1338 15
2021B 1338 15
2021A 1257 0
2020B 1257 13
2020A 1115 15
2019B 1147 16
2019A 1108 22
2018B 879 11
2018A 857 21
2017B 919 2
2017A 907 9
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -