ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48068, Fide: 25874390

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1257 0
2020B 1257 13
2020A 1115 15
2019B 1147 16
2019A 1108 22
2018B 879 11
2018A 857 21
2017B 919 2
2017A 907 9
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -