ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48069 | Fide: 25874381 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 993 2
2023B 957 22
2023Α 820 2
2022B 826 3
2022A 838 5
2021B 847 2
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 10
2018B 830 6
2018A 830 11
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -