ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48069, Fide: 25874381

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 10
2018B 830 6
2018A 830 11
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -