ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΥΔΙΑ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 48070 | Fide: 25863525 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 816 0
2023Α 816 0
2022B 816 0
2022A 816 0
2021B 816 1
2021A 819 0
2020B 819 0
2020A 819 0
2019B 819 0
2019A 819 1
2018B 830 0
2018A 830 6
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -