ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΥΔΙΑ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 48070, Fide: 25863525

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 819 0
2020B 819 0
2020A 819 0
2019B 819 0
2019A 819 1
2018B 830 0
2018A 830 6
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -