ΤΣΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 48109 | Fide: 25866753 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 873 0
2023Α 873 0
2022B 873 0
2022A 873 0
2021B 873 0
2021A 873 0
2020B 873 0
2020A 873 0
2019B 873 0
2019A 873 5
2018B 879 2
2018A 889 9
2017B 891 2
2017A 907 7
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -