ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 48120, Fide: 25870181

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 912 0
2020A 912 10
2019B 830 0
2019A 830 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι