ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΪΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 48174 | Fide: 25865544 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1449 30
2023Α 1467 13
2022B 1486 6
2022A 1484 10
2021B 1435 16
2021A 1354 0
2020B 1354 0
2020A 1354 22
2019B 958 14
2019A 898 9
2018B 830 14
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -