ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΪΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 48174, Fide: 25865544

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1354 0
2020A 1354 22
2019B 958 14
2019A 898 9
2018B 830 14
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -