ΝΤΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 48179 | Fide: 25894226 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 996 3
2023B 1012 3
2023Α 1031 3
2022B 979 7
2022A 950 0
2021B 950 6
2021A 933 0
2020B 933 0
2020A 933 7
2019B 887 0
2019A 887 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι