ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48195 | Fide: 25858319 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1055 0
2023Α 1055 0
2022B 1055 0
2022A 1055 0
2021B 1055 0
2021A 1055 0
2020B 1055 0
2020A 1055 1
2019B 1039 1
2019A 1026 4
2018B 981 0
2018A 981 7
2017B 931 7
2017A 925 3
2016B 909 10
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι