ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 48270 | Fide: 25864998 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1396 25
2023Α 1430 12
2022B 1490 36
2022A 1062 2
2021B 1086 19
2021A 978 0
2020B 978 4
2020A 1011 13
2019B 883 8
2019A 936 16
2018B 918 3
2018A 907 7
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -