ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 48272 | Fide: 25891987 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 964 3
2023B 1007 0
2023Α 1007 7
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -