ΠΕΤΚΟΒ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 48276, Fide: 25866940

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 9
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -