ΠΕΤΚΟΒ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 48276 | Fide: 25866940 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 9
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -