ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ - ΝΙΚΗ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 48281 | Fide: 25865048 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 943 0
2023B 943 0
2023Α 943 0
2022B 943 0
2022A 943 0
2021B 943 0
2021A 943 0
2020B 943 0
2020A 943 5
2019B 919 16
2019A 846 13
2018B 853 11
2018A 859 4
2017B 862 8
2017A 830 6
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι