ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 48386 | Fide: 25866400 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1170 0
2023Α 1170 0
2022B 1170 4
2022A 1224 0
2021B 1224 0
2021A 1224 0
2020B 1224 0
2020A 1224 0
2019B 1224 8
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -