ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 48407 | Fide: 25872532 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1231 25
2023Α 1071 1
2022B 1074 16
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -