ΝΤΙΜΠΙΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 48426, Fide: 25883500

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι