ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 48452 | Fide: 25874675 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1650 13
2023Α 1616 20
2022B 1600 26
2022A 1586 26
2021B 1368 24
2021A 1398 0
2020B 1398 8
2020A 1354 21
2019B 1231 31
2019A 1162 18
2018B 1018 12
2018A 880 10
2017B 848 17
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -