ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 48458 | Fide: 25875540 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 914 0
2022B 914 0
2022A 914 0
2021B 914 0
2021A 914 0
2020B 914 0
2020A 914 0
2019B 914 2
2019A 935 0
2018B 905 5
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -