ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/1991, ΕΣΟ: 48468 | Fide: 25868152 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1427 0
2022A 1427 0
2021B 1427 0
2021A 1427 0
2020B 1427 0
2020A 1427 0
2019B 1427 0
2019A 1427 0
2018B 1427 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -