ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 48473, Fide: 25881434

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1091 4
2021A 1071 0
2020B 1071 0
2020A 1071 9
2019B 950 8
2019A 974 15
2018B 970 0
2018A 970 8
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -