ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 48483 | Fide: 42112346 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1246 0
2022A 1246 0
2021B 1246 0
2021A 1246 0
2020B 1246 0
2020A 1246 0
2019B 1246 0
2019A 1246 0
2018B 1246 0
2018A 1246 0
2017B 1246 0
2017A 1246 0
2016B 1246 8
2016A - 0
Παλαιότερα -