ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 48485 | Fide: 25861476 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1114 17
2023Α 966 5
2022B 982 4
2022A 989 17
2021B 950 12
2021A 952 0
2020B 952 0
2020A 952 8
2019B 908 5
2019A 920 5
2018B 834 6
2018A 830 7
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -