ΜΑΓΚΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 48486 | Fide: 25861328 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 854 0
2023Α 854 0
2022B 854 0
2022A 854 0
2021B 854 0
2021A 854 0
2020B 854 0
2020A 854 0
2019B 854 0
2019A 854 5
2018B 830 6
2018A 830 7
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -