ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΟΛΩΝ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 48487, Fide: 25864246

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 943 0
2020B 943 0
2020A 943 9
2019B 923 7
2019A 915 3
2018B 933 10
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -