ΠΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 48503 | Fide: 25867946 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1221 0
2023Α 1221 0
2022B 1221 0
2022A 1221 6
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι