ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 48505 | Fide: 25867806 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1068 0
2023Α 1068 0
2022B 1068 0
2022A 1068 0
2021B 1068 0
2021A 1068 0
2020B 1068 0
2020A 1068 0
2019B 1068 0
2019A 1068 10
2018B 966 10
2018A 972 2
2017B 924 9
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -