ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΑΟΥΜ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 48535 | Fide: 25868357 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 930 4
2021B 882 3
2021A 863 0
2020B 863 2
2020A 880 0
2019B 880 1
2019A 897 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -