ΔΕΛΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 48552 | Fide: 25846159 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1145 0
2023Α 1145 0
2022B 1145 0
2022A 1145 0
2021B 1145 0
2021A 1145 0
2020B 1145 9
2020A 1082 12
2019B 1058 23
2019A 1034 30
2018B 966 15
2018A 1011 25
2017B 917 18
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -