ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 48560 | Fide: 25866990 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1284 0
2022B 1284 0
2022A 1284 0
2021B 1284 0
2021A 1284 0
2020B 1284 0
2020A 1284 0
2019B 1284 14
2019A 1189 31
2018B 1097 24
2018A 1235 52
2017B 956 24
2017A 912 8
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -